Kontrastowy
Formularz Szukaj

Sposoby Załatwiania Spraw

(Wersja opublikowana)

Przycisk do odsłuchania poniższej treści znajduje się na dole strony

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

      W celu profesjonalnej obsługi klientów Spółki w zakresie spraw związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków oraz innymi usługami świadczonymi przez Spółkę zostało utworzone Biuro Obsługi Klienta.
BOK mieści się w siedzibie Spółki, w Kielcach ul. Krakowska 64.
Godziny pracy BOK: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00 - 15.00
                           wtorek 7.00 - 16.00
telefony Biura Obsługi Klienta        (41) 365 31 01
                                               (41) 365 31 02
                                               (41) 365 31 04
                                               (41) 365 31 05
                                               (41) 365 31 06
      Biuro udziela klientom pełnej informacji o sposobie i terminie załatwiania spraw. Do zadań Biura należy przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji. Na bieżąco współpracuje z Biurem Zarządu - Sekretariatem Spółki w zakresie wewnętrznego przepływu korespondencji i przyjmowania interesantów z zewnątrz. Sprawy wpływające do Spółki są przekazywane do załatwienia w/g kompetencji - zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania. Obowiązki i prawa usługodawcy oraz usługobiorcy zostały określone w Regulaminie korzystania z usług świadczonych przez "Wodociągi Kieleckie" Sp, z o.o. w Kielcach w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Terminy załatwiania spraw wpływających do Spółki określa powyższy Regulamin dostępny w Biurze Obsługi Klienta.

         Sprawy awarii załatwiane są przez całą dobę przez Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 994.Przygotował:        Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wprowadzil: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Zmienil: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:59:18
Zatwierdzil: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:59:25
Przeczytano: 14891 razy.
Wersja archiwalna z 2013-05-31 09:49:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-07-01 09:39:57 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-09 14:47:10 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Dane Podstawowe    Status Prawny    Tryb Działania    Przedmiot Działalności    Struktura    Organy Spółki    Majątek    Sposoby Załatwiania Spraw    Informacje Nieudostępnione    Redakcja BIP    Deklaracja dostępności    Biuletyn Informacji Publicznej