Biuletyn Informacji Publicznej Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Tryb Działania

"Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. w Kielcach działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Akt Założycielski Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

W zakresie wykonywania zadań statutowych, a w szczególności w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 z dn. 2020-11-17 ) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

Na podstawie w/w ustawy zostały wydane:


  • Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Kielce oraz Gmin: Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk na czas nieoznaczony  • Regulamin korzystania z usług świadczonych przez "Wodociągi Kieleckie" sp. z o.o. w Kielcach w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony Uchwałą Nr X/71/2021 Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 14.12.2021r. i ogłoszony w dniu 20 grudnia 2021r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 4555.


Przygotował:        Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2022-06-15 10:39:16
Opublikował: Maria Zawadzka 2022-06-15 10:39:16

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Tryb Działania

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-06-30 13:13:46
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-06-30 13:13:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Tryb Działania

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:06:25
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:06:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Tryb Działania

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 12:24:14
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 12:24:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Tryb Działania

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:55:25
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:55:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Tryb Działania

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-02-22 10:21:43
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-02-22 10:21:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Tryb Działania

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2018-12-10 10:44:13
Opublikował: Maria Zawadzka 2018-12-10 10:44:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Tryb Działania

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2007-04-23 12:57:41
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-04-23 12:58:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Tryb Działania

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zmienił: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:10:01

Zamknij