Biuletyn Informacji Publicznej Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Pliki w folderze kategorii:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej „Wodociągów Kieleckich” Spółka z o.o.

Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej „Wodociągów Kieleckich” Spółka z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie spełnia wszystkich dostosowań do WCAG2.1
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Wszelkie nieprawidłowości zostaną skorygowane.
 • Aktualnie trwają prace nad udostępnieniem tych treści w wersjach dostępnych cyfrowo i dostosowaniem strony BIP w jak największym zakresie do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Zawadzka.
 • E-mail: maria.zawadzka@wod-kiel.com.pl
 • Telefon: 41 365 31 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 • Adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 • E-mail: bdg03@kielce.uw.gov.pl
 • Telefon: 41 342 18 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Spółki - Biuro Obsługi Klienta, ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Klienci Spółki obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze siedziby Spółki, do której oprócz schodów prowadzi podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku.

Biuro Obsługi Klienta nie posiada barier architektonicznych, a jego jednokondygnacyjna lokalizacja zapewnia łatwy dostęp osobom niepełnosprawnym.

Na tym samym poziomie dostępna jest także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do Biura Obsługi Klienta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

Wytworzył: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00
Wprowadził: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-06-30 13:03:54
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-06-30 13:03:54

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Deklaracja dostępności

Wytworzył: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00
Wprowadził: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 12:52:43
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 12:53:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Deklaracja dostępności

Wytworzył: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00
Wprowadził: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-03-31 12:27:00

Zamknij