Biuletyn Informacji Publicznej Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Sposoby Załatwiania Spraw

     W celu profesjonalnej obsługi klientów Spółki w zakresie spraw związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków oraz innymi usługami świadczonymi przez Spółkę zostało utworzone Biuro Obsługi Klienta.
BOK mieści się w siedzibie Spółki, w Kielcach ul. Krakowska 64.
Godziny pracy BOK: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00 - 15.00, wtorek 7.00 - 16.00
telefony Biura Obsługi Klienta       (41) 365 31 01
                                                  (41) 365 31 02
                                                  (41) 365 31 04
                                                  (41) 365 31 05
                                                  (41) 365 31 06
      Biuro udziela klientom pełnej informacji o sposobie i terminie załatwiania spraw. Do zadań Biura należy przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji. Na bieżąco współpracuje z Biurem Zarządu - Sekretariatem Spółki w zakresie wewnętrznego przepływu korespondencji i przyjmowania interesantów z zewnątrz. Sprawy wpływające do Spółki są przekazywane do załatwienia w/g kompetencji - zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania. Obowiązki i prawa usługodawcy oraz usługobiorcy zostały określone w Regulaminie korzystania z usług świadczonych przez "Wodociągi Kieleckie" Sp, z o.o. w Kielcach w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Terminy załatwiania spraw wpływających do Spółki określa powyższy Regulamin dostępny w Biurze Obsługi Klienta.

         Sprawy awarii załatwiane są przez całą dobę przez Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 994.Przygotował:        Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-06-30 13:15:25
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-06-30 13:15:25

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-06-30 13:15:16
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-06-30 13:15:16

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:24:04
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:24:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:23:46
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:23:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:23:07
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:23:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 12:47:33
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 12:47:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:59:18
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:59:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2013-05-31 09:48:59
Opublikował: Maria Zawadzka 2013-05-31 09:49:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2010-07-01 09:39:32
Opublikował: Maria Zawadzka 2010-07-01 09:39:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby Załatwiania Spraw

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zmienił: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:46:57
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:47:10

Zamknij