Kontrastowy
Formularz Szukaj

Przedmiot Działalności

(Wersja opublikowana)

Przycisk do odsłuchania poniższej treści znajduje się na dole strony

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

         Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki "Wodociągi Kieleckie" jest prowadzenie działalności usługowo-handlowej w dziedzinie inżynierii sanitarnej, a w szczególności w zakresie:

  • 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • 37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE SCIEKÓW
  • 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • 42, 21, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  • 33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZADZEN ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
  • 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
  • 46, 77, Z, SPRZEDAZ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
  • 82, 11, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURAPrzygotował:        Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wprowadzil: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:18:14
Zmienil: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:55:58
Zatwierdzil: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:56:05
Przeczytano: 12702 razy.
Wersja archiwalna z 2021-02-23 13:18:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-09 14:18:31 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Dane Podstawowe    Status Prawny    Tryb Działania    Przedmiot Działalności    Struktura    Organy Spółki    Majątek    Sposoby Załatwiania Spraw    Informacje Nieudostępnione    Redakcja BIP    Deklaracja dostępności    Biuletyn Informacji Publicznej