Kontrastowy
Formularz Szukaj

Majątek

(Wersja opublikowana)

Przycisk do odsłuchania poniższej treści znajduje się na dole strony

MAJĄTEK

Kapitał zakładowy wynosi 56 839 992,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych) i dzieli się na 112 332 udziałów po 506 zł (słownie: pięćset sześć złotych) każdy.
Przygotował: Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wprowadzil: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:34:09
Zmienil: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:58:35
Zatwierdzil: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:58:43
Przeczytano: 13362 razy.
Wersja archiwalna z 2014-02-17 11:42:15 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-02-22 10:54:11 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-09 14:34:23 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Dane Podstawowe    Status Prawny    Tryb Działania    Przedmiot Działalności    Struktura    Organy Spółki    Majątek    Sposoby Załatwiania Spraw    Informacje Nieudostępnione    Redakcja BIP    Deklaracja dostępności    Biuletyn Informacji Publicznej