Kontrastowy
Formularz Szukaj

Tryb Działania

(Wersja opublikowana)
TRYB DZIAŁANIA

"Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. w Kielcach działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Akt Założycielski Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

W zakresie wykonywania zadań statutowych, a w szczególności w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

Na podstawie w/w ustawy zostały wydane:

  • Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na oszarze Miasta Kielce oraz Gmin: Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk na czas nieoznaczony


  • Regulamin korzystania z usług świadczonych przez "Wodociągi Kieleckie" sp z o.o. w Kielcach w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków uchwalony Uchwałą Nr XIV/73/2018 Międzygminnego Zwiazku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 17.10.2018r. i ogłoszony w dniu 16 listopada 2018r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 3937.


Przygotował: Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wprowadzil: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:01:31
Zmienil: Maria Zawadzka 2018-12-10 10:44:13
Zatwierdzil: Maria Zawadzka 2018-12-10 10:44:23
Przeczytano: 13966 razy.
Wersja archiwalna z 2007-04-23 12:58:57 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-09 14:10:01 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Dane Podstawowe    Status Prawny    Tryb Działania    Przedmiot Działalności    Struktura    Organy Spółki    Majątek    Sposoby Załatwiania Spraw    Informacje Nieudostępnione    Redakcja BIP    Biuletyn Informacji Publicznej