Kontrastowy
Formularz Szukaj

Przedmiot Działalności

(Wersja opublikowana)
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


         Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki "Wodociągi Kieleckie" jest prowadzenie działalności usługowo-handlowej w dziedzinie inżynierii sanitarnej, a w szczególności w zakresie: • PKD - 41.00 A - pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej

 • PKD - 41.00 B - działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

 • PKD - 90.01 - odprowadzanie ścieków

 • PKD - 33.20 B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych

 • PKD - 40.11 - wytwarzanie energii elektrycznej

 • PKD - 40.13 - dystrybucja energii elektrycznej

 • PKD - 45.21 C - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych - przesyłowych

 • PKD - 45.21 D - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych - lokalnych (rozdzielczych)

 • PKD - 45.50 Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

 • PKD - 51.57 Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • PKD - 60.24 C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

 • PKD - 70.20 Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • PKD - 74.30 Z - badania i analizy techniczne

 • PKD - 74.85 Z - działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

Przygotował:        Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wprowadzil: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:18:14
Zmienil: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:18:14
Zatwierdzil: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:18:31
Przeczytano: 12262 razy.

Strona główna    Dane Podstawowe    Status Prawny    Tryb Działania    Przedmiot Działalności    Struktura    Organy Spółki    Majątek    Sposoby Załatwiania Spraw    Informacje Nieudostępnione    Redakcja BIP    Biuletyn Informacji Publicznej